Algemene Voorwaarden

1. Definities

1.1. Onder “Interieur Carrière” wordt verstaan de website interieurcarriere.nl, beheerd door Interieur Carrière.

1.2. “Gebruiker” verwijst naar eenieder die de website interieurcarriere.nl bezoekt, inclusief werkgevers, sollicitanten en andere bezoekers.

2. Gebruiksvoorwaarden

2.1. Door gebruik te maken van de diensten van Interieur Carrière en de website interieurcarriere.nl te bezoeken, stemt de gebruiker in met deze algemene voorwaarden.

2.2. Interieur Carrière behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om regelmatig de voorwaarden te controleren op eventuele wijzigingen.

3. Plaatsing en Moderatie van Content

3.1. Gebruikers kunnen vacatures plaatsen op interieurcarriere.nl. Interieur Carrière behoudt zich het recht voor om geplaatste content, waaronder vacatures, te modereren en te verwijderen indien deze niet voldoen aan de richtlijnen of de Nederlandse wet.

3.2. Interieur Carrière heeft het recht om geplaatste content, zoals vacatures, te delen op haar eigen (social media) kanalen, met als doel het vergroten van het bereik van de vacatures.

4. Misbruik van Gegevens

4.1. Het is ten strengste verboden om officiële identiteitsinformatie te plaatsen op interieurcarriere.nl, waaronder maar niet beperkt tot paspoortnummer, burgerservicenummer, identificatienummer, rijbewijsnummer, verzekeringsnummer, codes of andere identificatiemiddelen.

4.2. Bedrijven mogen geen advertenties, ongevraagde commerciële communicatie, vertrouwelijke informatie of spam uitingen delen op interieurcarriere.nl.

4.3. Recruiters mogen Interieur Carrière klanten niet benaderen zonder uitdrukkelijke toestemming. Bij overtreding hiervan kan een direct opeisbare boete worden opgelegd ter hoogte van de overeengekomen fee.

5. Garantie en Aansprakelijkheid

5.1. Interieur Carrière doet haar uiterste best om vacatures onder de aandacht te brengen bij het publiek. Echter, Interieur Carrière kan niet garanderen hoeveel mensen daadwerkelijk zullen solliciteren of de vacatures zullen zien. Gebruikers erkennen dat Interieur Carrière geen garanties kan bieden met betrekking tot de effectiviteit van de vacatureplaatsing.

5.2. Interieur Carrière aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige indirecte gevolgschade, immateriële schade of zuivere vermogensschade.

6. Wanbetaling

6.1. In geval van wanbetaling zal Interieur Carrière administratiekosten in rekening brengen en overgaan tot (de enige/laatste) aanmaning. Bij uitblijvende betaling kan een incassotraject worden gestart.

7. Privacy en Identiteitsinformatie

7.1. Interieur Carrière behandelt persoonlijke informatie volgens de geldende privacywetgeving. Het is echter de verantwoordelijkheid van de gebruiker om geen officiële identiteitsinformatie op de website te plaatsen.

8. Overige Bepalingen

8.1. Het Nederlands recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden.

8.2. De toepasselijkheid van door de gebruiker gehanteerde voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens schriftelijk expliciet overeengekomen afwijkingen.

Door gebruik te maken van de diensten van Interieur Carrière verklaart de gebruiker deze algemene voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en ermee akkoord te gaan.

Winkelwagen
Scroll naar boven